Latest Entries »

หัวข้อโครงงาน คือ “โลกมหัศจรรย์ของแพนด้า”

จัดทำโดย

น.ส.มินตา นาห่อม

เสนอ

อ.คเชนทร์ กองพิลา

เหตุผลที่ทำโครงงานเรื่องนี้คือ

1. เพราะแพนด้าเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และในประเทศไทยก็มีแค่ 3 ตัว

2. อยากให้ทุกคนรู้จักวิถีชีวิตของแพนด้ามากยิ่งขึ้น

3. อยากให้ทุกคนรู้จักชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละวันของแพนด้า

คำถามจากการทำดครงงานเรื่องนี้

1. อะไรเป็นปัจจัยและสาเหตุที่ทำให้แพนด้าสูญพันธุ์เร็วขึ้น

2. เราจะมีวิธีการอนุรักษ์แพนด้าได้อย่างไร

3. ทำไมแพนด้าจึงมีลูกยาก

โครงงานเรื่องโลกมหัศจรรย์ของแพนด้า
จัดทำโดย
น.ส. มินตา นาห่อม
ชั้น ม.6/1 เลขที 22
อ.ที่ปรึกษา
อ.คเชนทร์ กองพิลา
โรงเรียนฝางวิทยายน

ประวัติแพนด้า
เนื่องจากในสมัยดึกดำบรรพ์ แพนด้ายักษ์ หรือ ต้าสงเมา มีอยู่มากมาย กระจายตามถิ่นต่างๆทั่วประเทศจีน
ในบันทึกเรื่องเกี่ยวกับแพนด้าของจีน จึงมีคำเรียกสัตว์ชนิดนี้ ในภาษาจีนแตกต่างหลากหลาย อาทิ
‘ผี’หรือ‘ผีซิ่ว’(ชื่อที่เรียกในสมัยโบราณ) ‘ไป๋สง’(หมีขาว) ‘ฮัวสง’(หมีลาย) ‘จู๋สง’(หมีไผ่)
บางถิ่นเรียกแตกต่างออกไป เช่น แถบเทือกเขาหมินซันบริเวณถิ่นที่อยู่ของชนชาติทิเบต เรียก ‘ตั้ง’ หรือ ‘ตู้ต้งก่า’
แต่ชนชาติอี๋แถบเทือกเขาเหลียงซัน เรียก ‘เอ๋อชีว์’ เป็นต้น
แหล่งกำเนิดของแพนด้าอยู่ในประเทศจีน
ลักษณะเด่น
ลักษณะที่โดดเด่นของ หมีแพนด้า คือมีขนสีดำและสีขาว บริเวณหัว คอ ตะโพก จะมีสีขาว
ส่วนรอบๆตาทั้งสองข้าง หู ไหล่ ขาหน้า และขาหลังจะมีสีดำ หัวของหมีแพนด้า
จะใหญ่เมื่อเทียบกับสัดส่วนของตัว กว่าหมีชนิดอื่นๆ เท้าหน้ามี 6 นิ้ว พร้อมที่จะกางกว้างออกเมื่อปะทะกัน หรือปีนต้นไม้
หมีแพนด้าเพศผู้ขนาดตัวโตเต็มที่ สูงประมาณ 160-190 ซม. จะสูงกว่าเพศเมียเล็กน้อย
มีขาหน้าที่แข็งแรง และหนัก 85-125 กก. เพศเมียหนัก 70-100 กก. ลูกหมีเพิ่งคลอดหนักเพียง 85-140 กรัม
View full article »

สาขาต่างๆของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Architect
สาขาต่างๆของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
“คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” เป็นคณะที่เรียนสนุก กิจกรรมเยอะ ทำงานอยู่กับสิ่งสวยงาม
แตน้องๆที่อยู่ในชั้น ม.4-6 จะมีใครที่รู้แท้ๆแน่ๆว่า จริงๆแล้วเค้าเรียนอะไร และออกมาประกอบวิชาชีพอะไรกัน
ในที่นี้ พี่ขอยกเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีคนอยากเข้าและเลือกมาก (ตามข้อมูลทางสถิติ) เท่านั้นนะครับ
View full article »

คำคม (อังกฤษ-ไทย)
“The secret of success in life is to be ready for your opportunity when it comes.”
– – Benjamin Disraeli – –
ความลับของความสำเร็จคือเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอสำหรับโอกาสที่มาถึง

View full article »

การขยายพันธุ์พืช
ความหมายของการขยายพันธุ์พืช
การขยายพันธุ์พืช ( Plant Propagation) หมายถึง การเพิ่มหรือทวีจำนวนต้นพืชให้มีมากขึ้นหรือ
หมายถึงการเพิ่มจำนวนพืชจากที่มีอยู่ แต่ไม่รวมถึงการเพิ่มจำนวนต้นพืชด้วยวิธีที่นำมาจากที่อื่น

View full article »

พลงหน้าพาทย์
คือ เพลงที่ใช้บรรเลงประกอบกิริยา พฤติกรรมต่างๆ และอารมณ์ของตัวละคร เช่น เพลงโอดสำหรับร้องไห้ เสียใจ
เพลงกราวรำสำหรับเยาะเย้ยสนุกสนาน เพลงเชิดฉานสำหรับพระรามตามกวาง เพลงแผละสำหรับครุฑบิน
เพลงคุกพาทย์สำหรับทศกัณฐ์แสดงอิทธิฤทธิ์ความโหดร้าย หรือสำหรับหนุมานแผลงอิทธิฤทธิ์ หาวเป็นดาวเป็นเดือน เป็นต้น
View full article »

ม้าก้านกล้วย

การเล่นม้าก้าน กล้วยทำให้เด็กสนุกสนาน เกิดจินตนาการ ได้ออกกำลังกาย โดยเด็กจะใช้ก้านกล้วยมาทำเป็นหัว หู
และหางม้า แล้วสมมติตัวเอง ว่าเป็นคนขี่ม้าพาวิ่ง ม้าก้านกล้วยเป็นการเล่นพื้นบ้านของเด็กที่ดีอีกชนิดหนึ่ง ที่ถือเป็น
วัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้เด็กๆ ได้มาทำ กิจกรรมร่วมกัน

View full article »

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ์กรรม
ลักษณะทางพันธุกรรม คือ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอักรุ่นหนึ่งได้ โดยทางยีน
ซึ่งเป็นหน่วยพันธุกรรมซึ่งควบคุการถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต ยีนจะอยู่บนโครโมโซมและโคโมโซมจะอยู่ใน
นิวเคลียสของเซลล์

View full article »

ซูโดะกุ คือ ตัวเลขต้องมีเพียงเลขเดียว
ความหมาย ? : ซูโดะกุ ในภาษาญี่ปุ่น เป็นคำย่อจากคำว่า ซูจิวะโดะกุชินนิคางิรุ
(Suuji wa dokushin ni kagiru) มีความหมายว่า “ตัวเลขต้องมีเพียงเลขเดียว”
ชื่อของซูโดะกุ มีการเรียกชื่อแตกต่างกันในแต่ละภาษา ตั้งแต่ ซูโดะกุ ซูโดกู หรือ ซูโดคู
ซูโดะกุ (Sudoku) คือ เกมปริศนาตัวเลข ที่ผู้เล่นต้องเลือกใส่ หมายเลขตั้งแต่ เลข 1 ถึงเลข 9
View full article »