“You are what you eat” กินอะไรก็ได้อย่างนั้น เป็นประโยตทีถูกต้องที่สุด
หากกินของมีประดยชน์ร่างกายย่อมแข็งแรงสุขภาพดี แต่ถ้ากินของไร้ประโยชน์เข้าไป
ผลของมันก็จะแสดงออกให้เห็นในรูปของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ
ทางกองโภชนาการ กรมอนามัยเข้าจึงได้เสนอ “เมนูชูสุขภาพ”
ขึ้นมา เพื่อหวังให้คนไทย หันมาบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเรา
ซึ่งเมนูชูสุขภาพที่ว่านั้นก็คือ อาหารไทยที่ปรุงจากอาหารอย่างน้อย 4 หมู่ มีปริมาณไขมันไม่เกินร้อยละ 30
ใช้วัถดิบที่สะอาด ปลอดภัยจากสารพิษ รสไม่เค็มจัด ไม่หวานจัด และไม่มันจัด
เน้นการปรุงโดยการต้ม ปิ้ง นึ่ง ย่าง ยำ อบ และทำเป็นน้ำพริก ถ้าเป็นประเภทผัด และแกงกะทิ
จะต้องใช้น้ำมัน และกะทิแต่พอควร และปรุงจากอาหารที่มีไขมันต่ำ เช่น ปลา และเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน
สำหรับข้าว ควรกินข้างกล้องแทนข้าวขัดขาว ในแต่มื้อจัดให้มีอาหารประเภท ต้ม ตุ๋น นิ่ง ปิ้ง ย่าง (แบบไหม็เกรียม)
แกงไม่ใส่กะทิเป็นหลัก และอาจมีอาหารแระเถทผัด หรือทอดที่ใช้น้ำมันมากได้ หรือถ้าจัดให้มีอาหารประเภทผัด
หรือทอด อย่างเดียวในมื้อนี้ มื้อต่อไปควรจัดเป็นอาหารที่ให้พลังงานต่ำเช่น ต้มจืด ปลานิ่ง แกงส้ม แกงเลียง
ใช้เนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำ เช่น ปลา ปรุง อาหารหลัก และควรกินผักทุกมื้อ โดยพาะผักพื้นบ้าน
หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงในมื้อเดียวกัน เช่น กินไข่กับเครื่องในสัตว์ ปลาหมึก
ปิดท้ายมื้ออาหารด้วยผลไม้รสไม่หวาน เช่น ส้ม ฝรั่ง ชมพู่ มะละกอสุก หลังอาหารทุกมื้อ
มาดูแลสุขภาพกันนหน่อย ก่อนที่จะสายเกินไป…

ที่มา : นิตยสาร เคล็ดลับการกินเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

Advertisements