คนส่วนมากมักเข้าใจว่า กะทิ และถั่ว มีคอเลสเตอรอลสูง แต่ความจริงแล้วอาหารจากพืชนั้นไม่มี
คอเลสเตอรอล แต่คอเลสเตอรอลมากับอาหารที่มาจากสัตว์เท่านั้น ฉลากอาหารข้างบรรจุภัณฑ์ เช่น ข้างขวดน้ำมันพืชยี่ห้อต่างๆ หรืออาหารแปรรูป
จากพืช มักเขียนว่า “ไม่มีคอเลสเตอรอล” นั่นไม่ใช่ความผิด ไม่ได้หลอกลวง และไม่ได้โกหก แต่เป็นกลยุทธ์การโฆษณา ที่อาจส่งผลให้ผู้บริโภค
เกิดความเข้าใจผิดว่า น้ำมันพืชยี่ห้ออื่นหรืออาหารประเภทเดียวกันแต่คนละยี่ห้อมีคอเลสเตอรอล
ดังนั้น เพื่อความแน่นอน หากต้องการทราบว่าอาหารนั้นมีคอเลสเตอรอลหรือไม่ และให้สารอาหารอะไรบ้าง ควรอ่านฉลากโภชนาการที่ติดอยู่ข้างบรรจุภัณฑ์ จะได้ไม่ถูกหลอกด้วยกลยุทธ์ในการโฆษณา

ที่มา : หนังสือ อาหารบำบัดโรค โดย ศัลยา คงสมบูรณ์

Advertisements