หมู่ A
เป็นคนเชื่อมั่นในตนเอง ไม่ชอบแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งหรือขัดกับผู้อื่น พูดง่ายๆก็คือไม่เป็นคนขวางโลก
รักสวยรักงาม รสนิยมเป็นเลิศ ถ้าเป็นผู้ชายก็แต่งตัวดูดี เป็นหญิงก็แต่งตัวสวย( แต่ถ้าเป็นสาวประเภท2
อันนี้ก็ไม่ทราบว่าสวยหรือหล่อกันนะค่ะ) รักใครรักจริงเป็นคนใจเดียว(ไม่ใช่ใครหลายคน…ไม่ใช่คนหลายใจ) หากรักเปลี่ยน ” เป็นช้ำ ” จะสลัดทิ้งได้ด้วยความเข้มแข็ง น้ำตาแม้จะตกใน ก็ไม่ต้องขอร้องให้ใครมาเมตตาหรือสงสาร

หมู่ AB
เป็นคนมีอารมณ์อ่อนไหว(แต่ไม่ใช่คนใจอ่อน คนอ่อนใจ) มีความละเอียดอ่อนในการใช้สมองหรือที่เรียกกัน
ว่าคิดมาก เป็นคนมีใจเมตตากรุณา(แม้กระทั่งมดยังไม่ยอมจะฆ่าต่อหน้าสาธารณะชนแต่ลับหลังใครจะรู)
เห็นใจในความทุกข์ของผู้อื่น ชอบช่วยเหลือผู้อื่น รักใครรักหมดสุดขั้วของหัวใจ เกลียดใครเกลียดเข้ากระดูกดำ

หมู่ B
นิสัยร่าเริง รักอิสระเสรี free dom เข้ากับ concept ของเครือข่ายของโทรศัพท์อะไรสักอย่าง
เข้าสังคมเก่งๆ ทำงานเก่ง มีประสิทธิภาพ เป็นคนเด็ดเดี่ยว(แต่ไม่โดดเด่น) ใจกว้าง และกล้าแสดงออก
(ก็ไม่ได้แสดงเข้านั่นเอง)และกล้าแสดงความคิดเห็น จริงใจ จริงจัง กับความรักอย่างมาก รักใครรักจริง
แน่วแน่มั่นคงดั่งภูผา

หมู่ O
เป็นคนสุขุมรอบคอบ ตัดสินด้วยเหตุผล การกระทำทุกอย่างตั้งอยู่บนหลักความจริง ถือคติ
“สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น ” มีความโอบอ้อมอารี รักเพื่อนพ้อง รักใครรักจริงถ้าเป็นชายเชื่อได้เกิน
40%ว่าเขาเป็นคนที่เชื่อใจได้ แต่ถ้าเป็นหญิงเชื่อได้50% นอกนั้นยังเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี
เป็นที่โปรดปรานของเจ้านาย

Advertisements