สาขาต่างๆของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Architect
สาขาต่างๆของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
“คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” เป็นคณะที่เรียนสนุก กิจกรรมเยอะ ทำงานอยู่กับสิ่งสวยงาม
แตน้องๆที่อยู่ในชั้น ม.4-6 จะมีใครที่รู้แท้ๆแน่ๆว่า จริงๆแล้วเค้าเรียนอะไร และออกมาประกอบวิชาชีพอะไรกัน
ในที่นี้ พี่ขอยกเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีคนอยากเข้าและเลือกมาก (ตามข้อมูลทางสถิติ) เท่านั้นนะครับ
A จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – มี International Program หลักสูตร 4 ปี
B มหาวิทยาลัยศิลปากร
C สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
D มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (International Program)
E มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (4+2 เรียน 6 ปี)
F มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
G มหาวิทยาลัยขอนแก่น
H มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
I มหาวิทยาลัยรังสิต

โดยในแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีสาขาวิชาต่างๆดังนี้ (ดูตามรหัส A B C ข้างต้น)
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม/ศิลปอุตสาหกรรม [A C D]
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม [A B C D E F G H]
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย [A B G]
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน [A C E D]
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม [A E F]
สาขาวิชาการวางผังภาคและเมือง [A E]

วิชาที่ต้องเตรียมตัวเและใช้สอบ
เกือบทั้งหมด ใช้ระบบสอบ Admission โดยสอบ
O NET ทุกวิชา และสอบ A NET คือ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ค่าน้ำหนัก 30%
ซึ่งต้องใช้เวลาเตรียมตัวเป็นอย่างน้อย 1.5 ปีสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐาน

สายศิลป์คำนวณสามารถสอบสถาปัตย์ได้หรือไม่?
คำถามที่ว่าสายศิลป์คำนวณ ศิลป์ภาษา สามารถเข้าเรียนสถาปัตย์ได้หรือไม่
ถ้าดูตามลักษณะวิชาสอบก็อาจจะบอกว่าสามารถเรียนได้
แต่หลายๆมหาวิทยาลัยพยายยามไม่ให้เด็กสายศิลป์ภาษาเรียน (เช่นสอบตรงลาดกระบัง)
เพราะมีวิชาคำนวณอยู่ด้วยโดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์ ทำให้เกิดปัญหาภายหลังตามมา
หากเป็นสายศิลป์คำนวณก็อาจจะเรียนได้ แต่เอาเป็นว่า ระบบการรับเด็กสายศิลป์เรียนสถาปัตย์
ถ้าเป็นศิลป์คำนวณไม่มีปัญหาเท่าไหร่ แต่ถ้าศิลป์ภาษา อย่าเรียนดีกว่า
ดังนั้นอะไรที่ไม่แน่นอน 100% พี่จะไม่แนะนำดีกว่า

แต่มีบางมหาวิทยาลัยรับศิลป์คำนวณเรียน ID และ Interior เช่น
บางมด (KMUTT international) และธรรมศาสตร์บางสาขา เป็นต้น

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม, ศิลปอุตสาหกรรม [A C D]
มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Industrial Design หรือการออกแบบอุตสาหกรรม
เป็นสาขาวิชายอดฮิตของเด็กสมัยนี้ แต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ 12 ปีที่แล้วจะไม่ฮิต
เท่าตอนนี้ ความฮิตของ ID นั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ฟองสบู่เศรษฐกิจแตกเมื่อปี 2536-2538
ทำให้บรรดาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องปิดตัวเองไปตามๆกัน ทีนี้ก็เลยทำให้ภาควิชาสถาปัตย์ต้องสั่นคลอน
เพราะงานแขนงสถาปัตยกรรม ต้องผูกกับระบบเศรษฐกิจค่อนข้างมาก ส่วนภาควิชา ID นั้นรียนค่อนข้าง
หลากหลาย ทำให้พลิกแพลงๆผทำอย่างอื่นได้มากมาย ทำให้รอดพ้นจากวิกฤตนั้นมา
ซึ่งผลพวงตอนนั้นได้ส่งถึงสาขาโยธาในคณะวิศวกรรมด้วย ปัจจุบันเป็นสาขาวิชาที่คะแนนสูงที่สุด
และเป็นสาขาเดียวในคณะสถาปัตยกรรมที่มีฐานะเป็น “นักออกแบบเต็มๆ” มิใช่ “สถาปนิก”

Advertisements