หัวข้อโครงงาน คือ “โลกมหัศจรรย์ของแพนด้า”

จัดทำโดย

น.ส.มินตา นาห่อม

เสนอ

อ.คเชนทร์ กองพิลา

เหตุผลที่ทำโครงงานเรื่องนี้คือ

1. เพราะแพนด้าเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และในประเทศไทยก็มีแค่ 3 ตัว

2. อยากให้ทุกคนรู้จักวิถีชีวิตของแพนด้ามากยิ่งขึ้น

3. อยากให้ทุกคนรู้จักชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละวันของแพนด้า

คำถามจากการทำดครงงานเรื่องนี้

1. อะไรเป็นปัจจัยและสาเหตุที่ทำให้แพนด้าสูญพันธุ์เร็วขึ้น

2. เราจะมีวิธีการอนุรักษ์แพนด้าได้อย่างไร

3. ทำไมแพนด้าจึงมีลูกยาก

Advertisements